Принципи на работа


В дейността си се ръководим от следните принципи на работа :


1. Екип от квалифицирани специалисти се грижи за бързото
и качествено обслужване, съобразявайки се с нуждите и
предпочитанията на всеки един клиент.

2. От изключителна важност за нас е да работим с висококачествени
продукти, тъй като държим на сигурността и производителността на предлаганите от нас системи и решения.

3. Имайки предвид бързите темпове на развитие на компютърните
технологии, професионалната подготовка и опитът на екипа ни
са от основно значение за нас.

Цели

Създаване на дълготрайни и коректни търговски взаимоотношения с всички настоящи и бъдещи клиенти, постигайки все по-високо качество на предлаганите от нас услуги.

Прогресивно разширяване на кръга от клиенти и утвърждаване на българския компютърен пазар като стабилен доставчик и предпочитан партньор.